چهارشنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۶

یک دیگ و هزار نیت با «حمید گودرزی»

یک دیگ و هزار نیت با «حمید گودرزی»

حمید گودرزی ضمن انتشار این عکس نوشت:

«شفای همه مریضا»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.