دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

جمله تأمل برانگیز «هومن برق نورد»

جمله تأمل برانگیز «هومن برق نورد»

هومن برق نورد در توضیح این عکس نوشت:

«گاهی هم نیاز است به جای خواندن هزاران کتاب و نقد و بررسی دیگران، لحظه ای خود را بخوانیم و مرور کنیم.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.