چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶

تماشا کنید: شوخی عباس جدیدی با خبرنگاران در آخرین جلسه شورای شهر تهران

شوخی عباس جدیدی با خبرنگاران و بوسیدن دست چمران در آخرین جلسه شورای شهر تهران را در این ویدیو ببینید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.