سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

اینستاپست علی ضیا برای بانو!

اینستاپست علی ضیا برای بانو!

علی ضیا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

«راحت نیست بعد از سالها در چشم های کسی گم شوی که گم شدن را یادش رفته این حرف ها اعتراف نامه ی من است اعتراف نامه ای که اعتبارم را کم میکند اما به اعتبار چشم هایت می افزاید بانو چه غم که از من کم شود و به تو اضافه گردد هزار و دو شب»

منبع: instagram.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.