شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

تماشا کنید: عباس جدیدی: «همه رو ننه عقدی زاییده ما رو مادر صیغه ای؟»

عباس جدیدی در سیصدوشصت و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه حرف های او به مردم وارونه انعکاس داده می شود، گفت: حق پیمانکاران زحمتکش شهرداری را پرداخت کنید. به جای آنکه جلوی دوربین پُز دهید درباره بدهکاری های خود توضیح دهید.

این عضو شورای شهر با تاکید بر وضع نامناسب شهر تهران گفت: آقای قالیباف شما شهرداری را با سازمان زمین شهری اشتباه گرفتید. شما آمدیدی شهر را اداره کنید یا آنکه برای قراردادهای انتفاعی زمین بدهید. وقتی شهردار برای اهداف سیاسی کار کند وضعش همین می شود.

در ادامه چمران به جدیدی تذکر داد که وقت او به پایان رسیده اما جدیدی با اصرار به صحبت های خود ادامه داد و گفت: چرا نمی گذارید من حرف بزنم؟ بقیه که صحبت می کنند را ننه عقدی زائیده، من را ننه صیغه ای؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.