شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

پرنس ویلیام پروتکل سلطنتی را شکست /در آغوش گرفتن مردم غیرسلطنتی!

پرنس ویلیام پروتکل سلطنتی را شکست /در آغوش گرفتن مردم غیرسلطنتی!

پرنس ویلیام به یکی از محبوب ترین افراد خاندان سلطنتی در طی تاریخ تبدیل شده است. او و همسرش کیت همیشه در فعالیت های خیریه فعالیت می کردند و به بیمارستان کودکان و … سر می زدند. اما این بار پرنس ویلیام کاری را انجام داد که پیش از این افراد خاندان سلطنتی بریتانیا انجام نداده بودند و خود را نزد مردم محبوب تر کرد.

قانون این است که اعضای خاندان سلطنتی یا وارد جمعیت و توده مردم نشوند یا محافظان کاملاً اطراف او را بگیرند. همچنین هرگونه تماس فیزیکی بین افراد خاندان سلطنتی ممنوع است.

اما پرنس ویلیام روز گذشته به میان بازماندگان و آسیب دیدگان آتشسوزی برج گرنفل (که تاکنون مرگ ۵۸ نفر آنها تایید شده است) رفت و با آنها همدردی کرد. او همچنین چند تن از بازماندگان را در آغوش گرفت و سعی کرد آنها را آرام کند.

عکسی که مشاهده می کنید متعلق به زنی هست که درباره زنده یا مرده بودن شوهر خود هیچ اطلاعی ندارد و برای چندمین روز متوالی با چشمانی گریان رو به روی برج سوخته می ایستد.

احتمال ضعیفی وجود دارد که او از طرف دادگاه سلطنتی ( به خاطر به خطر انداختن جان خودش – یک فرد سلطنتی) توبیخ شود یا تذکر بگیرد.

منبع: people.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.