جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

مشاور رییسی: دولت آویزان یک هنرمند سرطانی (شجریان) شده است

مشاور رییسی: دولت آویزان یک هنرمند سرطانی (شجریان) شده است

کارگردان قلاده های طلا در همایش حامیان رییسی: دولت دستش خالیست و آویزان یک هنرمند سرطانی (شجریان) شده است.
ابوالقاسم طالبی در جمع حامیان رئیسی: دولت آویزان یک هنرمند سرطانی شده!
ابوالقاسم طالبی (کارگردان سینما) در همایش نخبگان حامی سیدابراهیم رییسی گفت:
«ما امروز باید دعا کنیم حال محمدرضا شجریان خوب شود زیرا دولت یازدهم دستش خالی است و آویزان یک هنرمند سرطانی شده است. امروز دولت روحانی آویزان محمدرضا شجریان یک بیمار سرطانی است که زمانی خودش گفته بود حق ندارید دعای ربنای مرا پخش کنید. من از آقای رییسی گله دارم که چرا وقتی یک هنرمندی در یک مهمانی پیک پیک عرق می خورد آبرویش را در رسانه ها و همه جا می برند اما درعوض یک نفر که به ۳۰ زن تجاوز کرده به دلیل آنکه لباس روحانی پوشیده و با رییس جمهور عکس گرفته محاکمه نمی شود.»

کارگردان فیلم «قلاده های طلا» با انتقاد از مناظرات تلویزیونی گفت:
«مناظره های تلویزیونی اخته است و تلویزیون تحت تاثیر حرف های حسام الدین آشنا قرار گرفتهو در مناظره ها اجازه نداد به کسی که می تواند مسلط حرف بزند؛ حرف بزند اما به کسی اجازه سخنرانی می دهد که بتواند خوب فحش بدهد.»

منبع: ilna.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.