شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

مجری باسابقه از بیمارستان مرخص شد

مجری باسابقه از بیمارستان مرخص شد

رضا حسین زاده که به دلیل مشکلات ناشی از جراحات شیمیایی در بیمارستان بستری بود، مرخص شد.

حسین زاده مجری و اخبارگوی باسابقه که به دلیل مشکلات ناشی از جراحات شیمیایی در بیمارستان بستری بود، با بهبود حالش از بیمارستان به خانه رفت. او بیان کرد: خوشبختانه مشکل خاصی وجود ندارد و از بیمارستان مرخص شدم.

منبع: باشگاه خبرنگاران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.