سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶

بهترین راه تحمل سختی ها از نگاه «فریبا نادری»

بهترین راه تحمل سختی ها از نگاه «فریبا نادری»

فریبا نادری در اینستاگرامش نوشت:

«تا خدا هست هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد! شدنی ها را انجام دهید و تمام نشدنی هایتان را به” خداوند” ❤ بسپارید.. ?»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.