شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

واکنش «سامی یوسف» به انتخابات آمریکا

واکنش «سامی یوسف» به انتخابات آمریکا

سامی یوسف خواننده جهانی در یادداشتی نسبت به انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.
در یادداشت وی آمده است:

«مسلمانان و غیرمسلمانان زیادی عمیقاً تحت تاثیر نتیجه  انتخابات آمریکا هستند. من مایلم که به خودم و به دوستان عزیزم یادآوری کنم که خداوند، قدرت مطلق و بزرگ تر از هر کسی یا هر قدرتی روی زمین است. اوست که قدرت می بخشد و اوست که قدرت می گیرد. همه  قدرت ها و بخشش ها متعلق به اوست.
ما باید ایمانمان به او را حفظ کنیم و در این امتحان های سخت به او نزدیک تر شویم و بدانیم که همیشه بدون هیچ شکی٬ او داناست و همیشه او فرمان می دهد .
چه بسیار شود که اتفاقی برایتان بیفتد و شما آن را دوست نداشته باشید اما به نفع شما باشد و چه بسیار باشد که اتفاقی برایتان بیفتد و آن را دوست داشته باشید اما به ضرر شما باشد. خداوند می داند و شما نمی دانید. (آیه  دویست وشانزده سوره  بقره)

سامی یوسف»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.