چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

سلام بمبئی در آستانه ۱۱ میلیاردی شدن

سلام بمبئی در آستانه ۱۱ میلیاردی شدن

جدول فروش هفتگی سینمای ایران با اعلام صدرنشینی مجدد فیلم سلام بمبئی برای پنجمین هفته متوالی منتشر شد.
براساس این جدول فیلم های سلام بمبئی، هفت ماهگی و چهار اصفهانی در بغداد سه فیلم صدرنشین در گیشه سینمای ایران نام گرفتند.

فیلم «سلام بمبئی» به کارگردانی قربان محمد پور این هفته با داشتن ۱۴۹ سینما به فروش کلی معادل ۱۰,۰۰۸,۰۰۳,۰۰۰ تومان رسید و مرز ۱۰ میلیارد را رد کرد.

منبع: آخرین خبر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.