پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

تماشا کنید: ناتالی پورتمن روی فرش قرمز گلدن گلوب ۲۰۱۷

تماشا کنید: ناتالی پورتمن روی فرش قرمز گلدن گلوب ۲۰۱۷

مصاحبه ناتالی پورتمن روی فرش قرمز گلدن گلوب ۲۰۱۷ را تماشا کنید. او برای دومین بار است که ضمن شرکت در این مراسم، باردار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.