شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶

تماشا کنید: رضا شاهرودی: زمانی پوسترهایم خوب فروش می‌رفت

رضا شاهرودی، چپ پای سال های نه چندان دور فوتبال کشورمان در گفت وگویی به یادآوری دوران گذشته پرداخته است. بخشی کوتاه از این گفت وگو را ببینید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.