سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۶

نفیسه روشن راهی بیمارستان شد

نفیسه روشن راهی بیمارستان شد

نفیسه روشن با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت:

«من دیروز پام یه جراحی کوچیک داشت و باید ٣ روز استراحت مطلق میکردم!!! طبق تعهدی از قبل امروز یه مراسمی دعوت بودم که وجدان حرفه ای من اجازه نداد که نرم صبح حاضر ومنتظر اژانس شدم که فشار کفش به زخم و جای عمل پام باعث شد کار به جایی برسه که عزیزان اورژانس حاضر بشن!!!!! بخاطر عدم توان و نیمه هوشیاریم به مراسم نرسیدم! یکی زنگ زد ای ابروم!!! یکی زنگ زد ای پولم!!! یکی زنگ زد تهدید کرد!!! تازه فهمیدم انسانیت مرده!!! ولی هیچ کدوم نگفتن حالتون چطوره! تازه فهمیدم زنده بودن گاهی ابزاره!! و مردن باعث عزیز شدنه و اینکه تازه کلی رفیق صمیمی و جون جونی با کلی خاطره از زنده بودنت برات کشف میشه وقتی ما ادمها بینمون انسانیت غریبه است»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.