دوشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۶

کنسرت خیریه جان لجند برگزار شد

کنسرت خیریه جان لجند برگزار شد

جان لجند برای خیریه ای به نفع کودکان کنسرت برگزار کرد. درآمد این کنسرت تماماً به خیریه کودکان می رسد.

منبع: Daily Mail

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.