چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

سرگرمی این روزهای خانم «کلینتون»

سرگرمی این روزهای خانم «کلینتون»

در روزهایی که دونالد ترامپ سرمایه دار، در میان حیرت جهانیان، مشغول چیدن مهره های کابینه اش است، سیاستمدار کهنه کاری که واشنگتن را مثل کف دستش می شناسد، کتاب می خواند، در سلفی هواداران غمگینش ظاهر می شود و با سگ هایش پیاده روی می کند.

منبع: فرارو

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.