شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۶

«میشل ویلیامز» روی جلد مجله Porter

«میشل ویلیامز» روی جلد مجله Porter

میشل ویلیامز در شماره جدید مجله Porter روی جلد خواهد بود و مصاحبه ای نیز با او انجام شده است.

منبع: Just Jared

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.