چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

قربان صدقه اینستاگرامی دایی و عابدزاده

قربان صدقه اینستاگرامی دایی و عابدزاده

پس از بازدید احمدرضا عابدزاده از تمرین تیم نفت تهران، علی دایی در پستی برای رد گمانه زنی رسانه ها درباره این دیدار، از رفاقت دیرینه با عابدزاده نوشت. عابدزاده هم در پاسخ، با انتشار این عکس به این قربان صدقه اینستاگرامی ادامه داد و نوشت:

«ما با نَفَس سلامت ای دوست خوشیم / از گرمی هر کلامت ای دوست خوشیم / هر چند که افتخار دیدارت نیست / با زنگ خوش پیامت ای دوست خوشیم»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.