جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶

پسر خسرو شکیبایی بازیگر شد

پسر خسرو شکیبایی بازیگر شد

پوریا شکیبایی پسر مرحوم خسرو شکیبایی با انتشار این عکس نوشت:

«روزى دستى ایشان را به من نشان داد. آقایى را دیدم که پیاده به سمتى مى رفتند و چون شب بود و ایشان خیلى از من جلوتر، فقط نام او در خاطرم ماند هر کوچکى به دنبال یک بزرگیست، باید خیلى خوش شانس باشى که بزرگت را پیدا کنى! بعد از خدا و پدر، جناب آقاپور با حضورى پر رنگ، از آن حضورهایى که نمى شود منکر شد، نمى شود نادیده گرفت، کمک بزرگى در این نمایش به من کردند. اینکه کسى کمکى را دریغ نکند نعمت است. در سینما روزى آقاى انتظامى کمک را از پدرم دریغ نکردند و از آن به بعد هر سال روز معلم براى خانواده ى ما روز انتظامى بود. ما امشب هم دوازده نفریم و منتظر درضمن[پاییزپالیز١٢]»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.