دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶

ماجرای سردار آزمون و هستی مهدوی به جاهای جالب می رسد

ماجرای سردار آزمون و هستی مهدوی به جاهای جالب می رسد

این عکس در صفحه اینستاگرام هستی مهدوی منتشر شده است. استوری های هستی مهدوی و سردار آزمون برای یکدیگر کماکان ادامه دارد و داستان دارد به قسمت های جالبش میرسد!
چند روز پیش نیز سردار آزمون پستی را با عکس هستی مهدوی در صفحه اش گذاشت که روی آن نوشته شده بود: بهترینی! البته سردار آزمون سریعا این عکی را از اینستاگرامش حذف کرد. امروز نیز این عکس در صفحه هستی مهدوی منتشر شده است.

3 comments

  • ینی واقعارابطه دارن مهدوی که ازآزمـــــــــوون بـــــــــــــزرگ تــررررره!!ازاینابعیدنیست شایدم رابطه دارن🙊😒

    (۰)
    پاسخ
  • ینی واقعارابطه دارررن؟¿مهدوی که ازآزمـــــــــون بــــــزرگ ترررررره!!شایدم دارن ازسرداربعیدنــــــــــیســت 😒😒

    (۰)
    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.