چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پست مفهومی «مهدی پاکدل»

پست مفهومی «مهدی پاکدل»

مهدی پاکدل هرپیشه توانمند سینما و تلویزیون با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت:

«اى نورِ ما، اى نورِ ما . روزهاى پایانى سفر است و شادى را بى آنکه بیابیم، حس اش مى کنیم. شادى چون موریانه در روح و جسم مان رخنه کرده بود و حواس مان بیشتر به جاهایى است که نباید باشد. دیدن هستى و چشیدن آنچه خداوند براى چشمانمان مهیا کرده است، هم شکر نعمت است و هم لمس شادى است. . از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است با محتسبم عیب مگویید که او نیز پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است همین چند بیت از حافظ بزرگ و گرانقدر نشان مى دهد که کجاى این هستى ایستاده ایم . روحت شاد حافظ . پى نوشت: ما حتى اینقدر پیشرفت کردیم که براى رفتگان این خاک هم در جستجوى شادى روح شان هستیم.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.